Leasing

LEASING to wygodna forma finansowania inwestycji. Cała rata leasingowa stanowi koszt uzyskania przychodu, a jej stała wysokość pozwala długookresowo planować wydatki. Oferujemy dwie możliwości leasingu.

Leasing operacyjny w którym Leasingobiorca nie ma możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu, a opłaty ponoszone przez Leasingobiorcę stanowią koszt uzyskania przychodu.

Leasing finansowy w którym Leasingobiorca dokonuje odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu, kosztem uzyskania przychodów jest wyłącznie część odsetkowa raty.

 

Zalety leasingu:

  • leasing samochodów dla firm już od 1. dnia prowadzenia działalności gospodarczej,
  • większa płynność finansowa firmy, niższe podatki,
  • leasing wszelkich środków trwałych z wpłatami od 5%, a w wypadku pojazdów od 0%,
  • uproszczone procedury - do zawarcia umowy wystarczą jedynie wypełniony wniosek leasingowy i dokumenty rejestrowe firmy.