Kredyt inwestycyjny

KREDYT INWESTYCYJNY skierowany jest do osób fizycznych, prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej prowadzących działalność gospodarczą. Stymuluje rozwój działalności przedsiębiorstwa i może sfinansować nawet najbardziej odważny pomysł na biznes.

Przeznaczony jest na finansowanie przedsięwzięć rozwojowych i inwestycyjnych. Maksymalna kwota udzielonego kredytu to 100% wartości przedsięwzięcia inwestycyjnego lub 80% wartości przedstawionego zabezpieczenia hipotecznego.

 

Co wyróżnia kredyt inwestycyjny?

  • okres kredytowania nawet do 20 lat,
  • nawet do 6 mln,
  • możliwość wykorzystania części kredytu w formie gotówkowej (nie więcej niż 10% udzielonego kredytu),
  • karencja w spłacie kapitału,
  • unikalne podejście do liczenia zdolności kredytowej (w tym na prognozę przyszłych dochodów).

Możliwe formy zabezpieczenia:

  • zakupy firmowe - materiały,
  • cesja wierzytelności z umowy z kontrahentem,
  • maszyny, urządzenia,
  • nieruchomości.

Zasady spłaty kredytu oraz odsetek ustalane są indywidualnie w Umowie kredytowej i są dostosowane do potrzeb i możliwości Klienta oraz charakteru inwestycji.