Kredyt ze wsparciem unijnym

KREDYT ZE WSPARCIEM UNIJNYM. Gwarancje de minimis stanowią dozwoloną prawem polskim i regulacjami UE pomoc państwa dla przedsiębiorców. Są oferowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego za pośrednictwem banków kredytujących dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Pomoc de minimis udzielona jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć łącznie 200 tys. euro (dla podmiotu działającego w sektorze transportu drogowego 100 tys. euro) w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych.

Gwarancja de minimis: to forma zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego na wypadek gdyby kredytobiorca nie spłacił kredytu w oznaczonym terminie. W przypadku nie spłacenia kredytu w terminie, BGK dokona wypłaty z gwarancji na rzecz banku kredytującego, a przedsiębiorca będzie zobowiązany zwrócić BGK wypłaconą z gwarancji kwotę wraz odsetkami.

Co wyróżnia kredyt z gwarancją de minimis BGK?

  • kredyt dostępny już od 6. miesiąca prowadzenia działalności,
  • okres kredytowania do 60 miesięcy,
  • nawet do 500 tys. zł,
  • dostępny w formie kredytu obrotowego lub inwestycyjnego,
  • brak konieczności obciążania własnego majątku,
  • przeznaczony dla firm ze zdolnością kredytową.

WAŻNE! Gwarancja udzielona w 2013 r jest w pierwszym roku bezkosztowa. Za drugi rok klient zapłaci 0,5% kwoty gwarancji.